Welcome, Guest |  Login  | 

Welcome to Moraya Prakashan Online Store


प्रकाशक : मोरया प्रकाशन

 
Our Price: Rs:70.00

Minimum order size is Rs. 200. Orders less than Rs. 200 will not be processed online.
Generally delivered in 6- 8 business days.

स्वयंपाक घरातील दवाखाना  

जगदयक्ष्मं सुमना असत् | यजु.१६/४

सर्व जग निरोगी व चांगल्या मनाचे होवो असे यजुर्वेदात म्हटले आहे. हे प्रत्यक्षात आणावयाचे झाल्यास आयुर्वेदाला पर्याय नाही. स्वयंपाकघरातील नित्य हाताशी असणारे,रोजच्या वापरातले अनेक पदार्थ ही उत्तम औषधी असून ८०% रोग हे यांच्या सुयोग्य वापरणे बरे होऊ शकतात. स्वस्थ(निरोगी) समाजाच्या दृष्टीने या पदार्थाचा औषधी उपयोग कसा करावा यांची माहिती सराव सामान्य माणसाला असणे आवश्यक आहे. त्याबाबतचा केलेला हा एक छोटासा प्रयत्न!<BR>'अन्नपूर्णा','रुचिरा'यां बरोबरच प्रस्तुत 'स्वयंपाकघरातील दवाखाना' प्रत्येक कुटुंबाच्या संग्रही असेल तर.................'घरोघरी आरोग्य नांदेल'

.

लेखक : वैद्य. विनय वेलणकर  

NA

अंतरंग

Book details:

In Stock : Available
Pages : 132
ISBN No :
Binding : Paper
Weight : 136 grams

Login Form
 
Username:
Password: