Welcome, Guest |  Login  | 

Welcome to Moraya Prakashan Online Store


प्रकाशक : मोरया प्रकाशन

 
Our Price: Rs:60.00

Minimum order size is Rs. 200. Orders less than Rs. 200 will not be processed online.
Generally delivered in 6- 8 business days.

चिमणगाणी (संग्रहित बालगीते )  

या चिमण्यानो  या या या ,अंगणी माझ्या नाचा या ,ही घ्या टाळी वाजवते,हे घ्या गाणे मी म्हणते ……. बालपण आणि बालपणीची गाणी हा आपल्या आयुष्यातील एक आनंदाचा ठेवा असतो . आपल्या आई बाबांनी ,शाळेतल्या बाईंनी  शिकवलेली गाणी आपण आपल्या मुलांनाही  शिकवावीत असं वाटत असतं . पण लहानपणी पाठ असलेल्या त्या गाण्यांचे शब्द मात्र आज आठवत नसतात . म्हणूनच आपल्या मराठीतील ,आपलीच ही चिमणगाणी , आपल्यासाठीच .

.

लेखक : संकल्पना - सुरेखा दीक्षित  

NA

अंतरंग

Book details:

In Stock : Available
Pages : 36
ISBN No :
Binding : Paper
Weight : 45 grams

Login Form
 
Username:
Password: