Welcome, Guest |  Login  | 

Welcome to Moraya Prakashan Online Store


प्रकाशक : मोरया प्रकाशन

 
Our Price: Rs:50.00

Minimum order size is Rs. 200. Orders less than Rs. 200 will not be processed online.
Generally delivered in 6- 8 business days.

संस्कारांचे मोती  

औद्योगिकीकरणा बरोबर नवीन संस्कृती उदयाला आली. संयुक्त कुटुंब पद्धती नष्ट झाली. आजी-आजोबा नावांचे विद्यापीठ वृद्धाश्रमात गेले. मुलांच्या संवर्धनाची दोरी पाळणाघर चालवणाऱ्यांच्या हाती गेली. अशावेळी शालेय विद्यार्थ्यांवर सुसंस्कार व्हावेत म्हणन दैनिक लोकमतने सुरु केलेल्या ‘संस्कारांचे मोती’ मालिकेतील या एकशे दहा संस्कार कथा. 

.

लेखक : समर्थव्रती सुनील चिंचोलकर  

NA

अंतरंग

Book details:

In Stock : Available
Pages : 124
ISBN No :
Binding : Paper
Weight : 120 grams

Login Form
 
Username:
Password: